Servicii de management de proiect

servicii management de proiect
 1. Mentinerea legăturii cu proprietarii de apartamente, sau dupa caz cu președintele și comitetul asociației de proprietari.
 2. Negocierea contractelor cu furnizorii în interesul proprietarilor si colaborarea cu acestia pe parcursul derularii contractului.
 3. In cazul existentei polițelor de asigurare pe cladire, se va asigura gestionarea acestora.

 4. Organizarea, supravegherea si controlul lucrarilor de intretinere si imbunatatire a proprietății, conform deciziilor proprietarilor.

 5. Consultanță privind activitatea de administrare a imobilului.
 6. Perfectarea si verificarea documentatiei in vederea semnarii contractelor cu furnizorii de servicii.
 7. Supravegherea derularii optime a contractelor incheiate intre proprietari si furnizorii de servicii.
 8. Informarea proprietarilor cu privire la actualizarile legilor și reglementărilor legale precum și a hotărârilor emise de Primăria sectorului și de Primăria Municipiului București.
 9. Respectarea altor obligații stabilite prin contract, in conditiile legii.

 10. Propunerea bugetului pentru anul urmator in functie de cheltuielile curente pentru anul respectiv si proiectele ce urmeaza a fi dezvoltate.
 11. Alte sarcini hotărâte prin contractul de administrare.