Servicii administrare tehnica

servicii administrare tehnica
  1. Verificarea proprietății comune a asociatiei, constatarea defecțiunilor apărute si propunerea catre Comitetul Executiv de solutii tehnice pentru remedierea acestora.
  2. Verificarea proprietății individuale, numai cu acordul proprietarilor si constatarea defecțiunilor apărute. Informarea Comitetului Executiv in vederea adoptariii de solutii tehnice pentru remedierea acestora.
  3. Prezentarea de oferte privind serviciile de curatenie, intretinere spatii verzi, paza, intretinere interfon, lift, pompe de apa, centrale de bloc, supraveghere video, etc. pentru aprobarea de catre Adunarea Generala a asociatiei sau catre Comitetul Executiv, dupa caz.
  4. Achizitionarea materialelor pentru întreținerea și repararea defectiunilor curente aparute pe proprietatea comuna a asociației.

  5. Verificarea respectarii de catre furnizorii de servicii a contractelor.
  6. Supravegherea lucrărilor de reparații și participarea alaturi de un membru al Comitetului Executiv la recepția acestora.
  7. Verificarea si repartizarea facturilor emise de catre furnizorii de de energie electrică, apă, etc, conform legii si normelor de aplicare.
  8. Verificarea periodica a personalului angajat al asociatiei privind sarcina de munca specificata in fisa postului. Aducarea la cunostinta Comitetului Executiv despre eventuale nereguli aparute.

* Pretul serviciilor tehnice se calculeaza functie de:

  • disponibil pentru avarii 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână.
  • disponibil pentru avarii 8 ore pe zi 08.00 – 16.00 ( fara sambata, duminca si sarbatorile legale)