Servicii administrare financiara

servicii administrare financiara
  1. Efectuarea contabilității asociatiei cu ajutorul programelor specifice, în condițiile legii.
  2. Întocmirea si afisarea listelor de plată lunare, a cotelor de contributie la întreținere, pentru fiecare proprietar in parte, în conditiile legii.
  3. Listarea lunara a registrului jurnal, registrului inventar, registrului pentru evidența fondului de reparații, registrului pentru evidența fondului de rulment, registrului pentru evidența sumelor speciale, registrului pentru evidența fondului de penalizări, precum și alte formulare specifice activității de contabilitate, in conditiile legii.

  4. Intocmirea ștatelor de plată pentru angajații asociației de proprietari.
  5. Depunerea declaratiilor fiscale pentru angajatii asociatiei de proprietari.
  6. Achitarea facturilor emise de furnizori.
  7. Citirea lunara a apomentrelor si calcularea consumului de apa in functie de index.
  8. Afisarea rapoartelor trimestriale la avizierul asociatiei si analiza acestora in sedintele Adunarii Generale sau ale Comitetului Executiv pentru diminuarea cheltuielilor.

* Acest serviciu nu include serviciul de casierie. In cazul contractarii doar a serviciului de administrare financiara, proprietarii vor achita cotele de contributie la intretinere doar prin banca in contul asociatiei.